در خواست فوری شهردار

شهر وین، دوشنبه 16 مارس 2020، زمان باز خوانی: 8 دقیقه

با وجود محدودیت های وضع شده خروج از خانه توسط دولت فدرال در طی چند ساعت گذشته تجمع مردم دربسیاری از دفاتردولتی شهر وجود داشته. به همین دلیل دولت شهر وین درخواست رعایت وپیروی از این دستورالعمل ها و ملاحظات را دارد ودر خواست فوری شهردار شهر وین دکترمایکل لودویگ رامنتشر میکند:

شهروندان عزیز وین،

ما درحال حاضردر زمانی دشوار قرارداریم و تجربه می کنیم – بسیاری از مردم درنگرانی برای خود و همنوعان خود زندگی می کنند. من درک تان میکنم، همه ما می خواهیم از عفونت احتمالی به ویروس کرونا جلوگیری کنیم. به همین دلیل خواهش میکنم، دستورالعمل ها و مقررات دولت فدرال را رعایت کنید – مراقب و متوجه خود و اطرافیان خود باشید.

و همچنین به دلیل اینکه اکنون بیشترمی شنوم که بسیاری از افراد از محدودیت های خروج از خانه استفاده میکنند تا کارهای اداری خود را با آرامش انجام دهند – در دفاترو مراکز دولتی حتی صف هایی وجود دارد – همچنین در بیمارستان ها ، زیرا بسیاری سوالاتی در مورد سلامتی و بهداشت دارند.

من خیلی واضح می گویم: زندگی خود و زندگی همه کسانی را که متعهد به خدمت به مردم هستند رابه خطر نیندازید. در خانه بمانید و فقط در موارد ضروری و لازم به دفاتر دولتی رجوع کنید – در نظر بگیرید: در 14 روزآینده تقریبا همه چیزبه حالت اضطراری در خواهد آمد – بنابراین به جز موارد اضطراری مطلق، لازم نیست که در شرایط کنونی به دفاتر دولتی رجوع کنید. شما میتوانید به محض عادی شدن وضعیت، تمام کارهای اداری خود را انجام دهید – و سلامتی خود و دیگران را درمعرض خطر قرارنمی دهید. برای بسیاری امکان مشاوره از طریق تلفن یا بصورت آنلاین وجود دارد.

معقول باشید – در خانه بمانید – همه چیزهایی که در حال حاضر برای زندگی لازم دارید در اختیار شما قرار دارد: فروشگاه های مواد غذایی بازمی باشند، برق، آب، گاز، دفع زباله و حمل و نقل عمومی – همچنین قابل تذکر است که خدمات اورژانس، بیمارستان ها و مراکز مراقبت، شبانه روز برای شما در خدمت هستند. مهدکودک ها و مدارس امکانات مراقبت از کودکان را در صورت عدم امکانات در اختیار والدین میگذارد.

شهروندان عزیز وین، این اوقات دشواری است که در حال حاضر با آن روبرو هستیم: من از شما خواهش میکنم برای حفاظت از همه: خود و دیگران را به خطر نیندازید و تا اطلاع ثانوی از دستورالعمل های دولت سخت پیروی کنید.

با آرزوی بهترین ها و سلامتی.
مایکل لودویگ شما، شهردار شهر وین